برچسب » کمیته کشوری بیماری های عفونی

کودکان با علائم شدید کرونا بستری شده اند
3 ماه قبل
کودکان نیز بشدت آلوده می شوند

کودکان با علائم شدید کرونا بستری شده اند

بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید همیشه تعداد قابل توجهی کودک بدحال مبتلا به کووید ۱۹ دارد