برچسب » کمیته علمی کرونا ویروس کشور

امکان ابتلا به کرونا در افراد بهبود یافته وجود دارد
3 ماه قبل
دکتر مصطفی جوانیان

امکان ابتلا به کرونا در افراد بهبود یافته وجود دارد

امکان ابتلا مجدد به کرونا در افراد بهبود یافته وجود دارد لذا استفاده از ماسک برای تمامی افراد الزامی است.