برچسب » کرونا در تاکسی

کرونا در کمین مسافران اتوبوس و تاکسی
3 ماه قبل
گزارش میدانی از عملکرد بهداشت در تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی

کرونا در کمین مسافران اتوبوس و تاکسی

تاکسیرانی چند سال است که قرار است اقداماتی را برای در اختیار گذاشتن دستگاه کارت‌خوان انجام دهد اما خبری نیست که نیست