برچسب » چگونگی نمونه‌گیری صحیح

تخصصی : آموزش تصویری روش سوآپ حلق ، نازوفارنکس و نمونه خلط برای کرونا
3 ماه قبل
کلیپ های آموزشی

تخصصی : آموزش تصویری روش سوآپ حلق ، نازوفارنکس و نمونه خلط برای کرونا

بیان کلیاتی در مورد چگونگی نمونه‌گیری صحیح از بیماران برای ویروس کرونا