برچسب » وزارت ارشاد

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد : تشریح عملکرد کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا
3 ماه قبل
تشریح عملکرد کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد : تشریح عملکرد کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد عملکرد کميته اطلاع رساني و مديريت جو رواني ستاد ملي مقابله با کرونا را تشريح کرد