برچسب » هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

کرونا اقتصاد را به سمت دیجیتالی‌ شدن سوق می‌دهد
3 ماه قبل
کرونا اقتصاد را دیجیتالی می کند

کرونا اقتصاد را به سمت دیجیتالی‌ شدن سوق می‌دهد

همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد کشورها را به دیجیتالی شدن تشویق خواهد کرد