برچسب » ناقل کرونا

همه در قبال کرونا مسئول هستیم ، رعایت نکنیم همه چیز تمام است
3 ماه قبل
بررسی یک گزارش

همه در قبال کرونا مسئول هستیم ، رعایت نکنیم همه چیز تمام است

پزشکان می‌گویند که یک فرد ناقل و نه لزوما بیمار، می‌تواند طی ۱۵ روز نزدیک به ۲۵۰ نفر را بیمار کند؛ بیمارانی که هیچ تضمینی برای بهبود آنان وجود ندارد و در صورت مرگ، تاوان سهل‌انگاری یک شخص را خورده‌اند.

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم
3 ماه قبل
محاصبه نحوه انتقال کرونا

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم

اگر ناقل بیماری کرونا باشید بطور غیر مستقیم صرفا بسته به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک باعث مرگ عده زیادی می شوید .