برچسب » ناشنوایان

آموزش پیشگیری از کرونا ویژه ناشنوایان
3 ماه قبل
در راه مبارزه با کرونا

آموزش پیشگیری از کرونا ویژه ناشنوایان

توجه ویژه به تمام اقشار جامعه در راه مبارزه و ریشه کنی کرونا امری ضروری است . در همین راستا اقدامات مقدماتی پیشگیری از کرونا را ویژه ناشنوایان عزیز آماده کرده ایم