برچسب » ممنوع بودن تست کرونا در خانه

وزارت بهداشت انجام تست کرونا در منزل را ممنوع اعلام کرد
2 ماه قبل

وزارت بهداشت انجام تست کرونا در منزل را ممنوع اعلام کرد

وزارت بهداشت هر گونه تبلیغ در خصوص انجام نمونه‌گیری برای آزمایش‌های تشخیصی کرونا ویروس را ممنوع اعلام کرد.