برچسب » مراکز خدمات جامع سلامت

لیست مراکز ویژه خدمات جامع سلامت به بیماران مشکوک و یا مبتلا به کرونا ر مشهد
3 ماه قبل
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

لیست مراکز ویژه خدمات جامع سلامت به بیماران مشکوک و یا مبتلا به کرونا ر مشهد

با توجه به افزایش آمار بیماران مبتلا به کووید-۱۹، علاوه بر افزایش زمان خدمات رسانی، در هر مرکز دو پزشک نیز مستقر شده است