برچسب » مدافعان سلامت

نیاز به تقویت و ارتقای روحیه مدافعان سلامت داریم
3 ماه قبل
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

نیاز به تقویت و ارتقای روحیه مدافعان سلامت داریم

در روزها و هفته های پیش رو که فشار مضاعفی بر نظام سلامت و مدافعان سلامت وارد می شود، نیاز به تقویت و ارتقای روحیه و انگیزه کارکنان و مدافعان سلامت در بسیج ملی در مقابله با ویروس جهانی کرونا داریم