برچسب » محسن دوباشی

نقش مردم در کنترل بحران کرونا باید دیده شود
3 ماه قبل
نقش مردم در کنترل کرونا

نقش مردم در کنترل بحران کرونا باید دیده شود

اگر مسئولین، نقش مردم را به درستی نبینند، نمی‌توان از بحران بزرگ کرونا خارج شد