برچسب » علی اکبر حق دوست

ضرورت اخذ مجوز هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی
3 ماه قبل
دکتر علی اکبر حق دوست

ضرورت اخذ مجوز هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی

موسسات و اشخاص برای هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی برحسب موضوع باید از واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوزهای لازم را اخذ نمایند