علائم بیماری

برونشیت حاد

برونشیت حاد

لوله‌های برونش (نایژه‌ها) هوا را از نای به ریه‌ها منتقل می‌کنند. وقتی این لوله‌ها ملتهب شوند، مخاط (موکوز) در آن‌ها جمع می‌شود. به این حالت بیماری برونشیت گفته می‌شود. این...

13:59