برچسب » عادی انگاری کرونا

نگرانی انجمن داروسازان از عادی‌انگاری کرونا از سوی مردم
4 ماه قبل
عادی انگاری در ماسک زدن

نگرانی انجمن داروسازان از عادی‌انگاری کرونا از سوی مردم

ضرورت دارد که مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های مربوطه اهتمام بیشتری داشته باشند و این رویه‌ای که این چند هفته در جامعه حاکم شده است را کنار بگذارند