برچسب » طرح ترافیک

احتمال تعلیق مجدد طرح ترافیک در پایتخت قوت گرفت
3 ماه قبل
مهر گزارش می دهد :

احتمال تعلیق مجدد طرح ترافیک در پایتخت قوت گرفت

هنوز کش و قوس های اجرای طرح ترافیک در تهران به یک ماه نرسیده است اما با اوج گیری مجدد شیوع کرونا در پایتخت احتمال تعلیق مجدد این طرح قوت گرفت.