برچسب » شهر هوشمند

کرونا سرعت رسیدن و نیاز به شهر هوشمند را افزایش داده است
3 ماه قبل
بر اساس تحقیق

کرونا سرعت رسیدن و نیاز به شهر هوشمند را افزایش داده است

جامعه ما از نظر دیجیتال آنقدر پیشرفته نیست که بتواند فجایعی نظیر کووید -۱۹ را شکست دهد و اینجاست که نیاز به شهرهای هوشمند بیش از پیش آشکار می‌شود.