برچسب » شرکت آمازون

فاصله گذاری اجتماعی با هوش مصنوعی
3 ماه قبل
فنآوری و تجهیزات در مقابله با کرونا

فاصله گذاری اجتماعی با هوش مصنوعی

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف قوانینی از جمله لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی را برای کارکنان خود وضع کرده‌اند تا مانع شیوع هرچه بیشتر این بیماری شوند