برچسب » سید کاظم فرهمند

پاسخگویی تمامی مجموعه‌ها به افراد فاقد ماسک ممنوع است و با متخلفین برخورد می شود
3 ماه قبل
قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاسخگویی تمامی مجموعه‌ها به افراد فاقد ماسک ممنوع است و با متخلفین برخورد می شود

استفاده از ماسک در تمامی ادارات و مکان‌های عمومی الزامی است و طبق قانون پاسخگویی تمامی مجموعه‌ها به افراد فاقد ماسک ممنوع بوده و با مجموعه‌های در این خصوص برخورد می‌شود.