برچسب » سید حسن ربانی

قدردانی رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور از جامعه سلامت
3 ماه قبل
ر دیدار با رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه

قدردانی رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور از جامعه سلامت

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم در دیدار با رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور، از روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در زمینه مدیریت بیماری کرونا، گزارشی ارائه کرد.