برچسب » سمانه کرمعلی اسماعیلی

وضعیت خاص افراد ناتوان ذهنی در روزهای کرونایی
3 ماه قبل

وضعیت خاص افراد ناتوان ذهنی در روزهای کرونایی

با شیوع کرونا شرایط برای افراد ناتوان ذهنی خاص تر شده است، به طوری که جلسات درمانی و توانبخشی کنسل گردیده و خانواده‌ها با مشکل مواجه شدند