برچسب » سلامت روحی و جسمی

سلامت روحی و جسمی تان در وظعیت قرنطینه حفظ کنید
3 ماه قبل
ماندن در خانه اجتناب ناپذیر است

سلامت روحی و جسمی تان در وظعیت قرنطینه حفظ کنید

شاید چند ماه قبل هیچکس در دنیا حتی فکرش را نمی‌کرد یک ویروس نانومتری بتواند تمام بشر را خانه نشین کند. به طوری که تمام فعالیت‌های روزمره مختل شود و تمام مردم با وضع قوانین جدید برای جلوگیری از انتقال بیماری در خانه‌هایشان قرنطینه شوند.