برچسب » رونق دوره کرونا

رشد شرکت‌های فناوری جهان با کرونا
3 ماه قبل
بررسی یک گزارش

رشد شرکت‌های فناوری جهان با کرونا

شیوع ویروس کرونا علاوه بر سلامت و شیوه زندگی افراد، بر حوزه‌های دیگر مانند صنایع غذایی و پزشکی، تبلیغات جهانی و خدمات حمل و نقل تأثیرات قابل توجهی داشته است