برچسب » در خانه بمانیم

چگونه در خانه بمانیم و از قرنطینه خانگی خسته نشویم ؟
3 ماه قبل
اعضا خانواده ، تیم مبارزه با کرونا

چگونه در خانه بمانیم و از قرنطینه خانگی خسته نشویم ؟

این قرنطینه و خانه نشینی را می توان نوعی مسئولیت پذیری دانست. ما خودمان را نه فقط در برابر خودمان، که در برابر اطرافیان و همه مردم مسئول می دانیم

آیا حوصله تان در خانه و قرنطینه سر می رود ؟
3 ماه قبل
قرنطینه جزئی از زندگی ما شده است

آیا حوصله تان در خانه و قرنطینه سر می رود ؟

خانه ماندن هرچند که در روزهای اول برای افرادی که تا پیش از این تمام روز خود را در بیرون از خانه سپری می‌کردند و روزهای شلوغی داشتند اتفاق جذابی بود، بعد از گذشت چند روز ملال آور شد؛ با بی حوصلگی در خانه ماندن در طول قرنطینه باید چه کرد