برچسب » دبیرخانه ستاد مردمی مقابله با کرونا

نشست ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا خراسان رضوی به ریاست محمد حسین روشنک
3 ماه قبل
جلسه ستاد مردمی مقابله با کرونا خراسان رضوی

نشست ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا خراسان رضوی به ریاست محمد حسین روشنک

پیش از این گفتیم که باید حکومت نظامی سلامت اعلام شود، امروز می‌گوییم که باید مارش جنگ با کرونا نواخته شود