برچسب » خطرناک بودن ماسک N95

بررسی یک نظریه ؛ آیا واقعا ماسک های N95 ایراد دارند ؟
3 ماه قبل
بررسی ماسک های سوپاپ دار

بررسی یک نظریه ؛ آیا واقعا ماسک های N95 ایراد دارند ؟

مدت زمانی است که در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی از قول یکی از متخصصین محترم نظریه ای مبنی بر خطرناک بودن ماسک های N95 یا ماسک های سوپاپ دار مطرح شده که این موضوع از چند جهت قابل بررسی و تامل است