برچسب » خالد جعفری

بدون همکاری مردم بیماری کرونا مهار نمی‌شود
3 ماه قبل
نقش مردم در نابودی کرونا

بدون همکاری مردم بیماری کرونا مهار نمی‌شود

در گام اول همه مردم استان همکاری خوبی داشتند و با بحرانی مواجه نشدیم چون بیشتر از هر مجموعه دیگر می‌توانند پای کار بوده و از سلامت خود محافظت کنند