برچسب » تلفات کرونا

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم
3 ماه قبل
محاصبه نحوه انتقال کرونا

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم

اگر ناقل بیماری کرونا باشید بطور غیر مستقیم صرفا بسته به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک باعث مرگ عده زیادی می شوید .

تا پایان تیر ماه میزان بروز، بستری و مرگ  بیماران کرونایی بیشتر خواهد شد
3 ماه قبل
کرونا در حال پیشرفت است

تا پایان تیر ماه میزان بروز، بستری و مرگ بیماران کرونایی بیشتر خواهد شد

۱۵ روز دیگر میزان بروز، بستری‌ها و مرگ و میرهای کرونایی افزایش خواهد یافت که ناشی از رها شدن رفتارهای بهداشتی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است