برچسب » بیانیه

بیانیه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تقدیر از مدافعان سلامت در مبارزه با کرونا
3 ماه قبل
بیانیه مجلس یازدهم در تقدیر از مدافعان سلامت

بیانیه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تقدیر از مدافعان سلامت در مبارزه با کرونا

بيانيه کميسيون بهداشت و درمان مجلس براي تقدير از مدافعان سلامت در مبارزه با کرونا