برچسب » بنزین زدن با کرونا

در جایگاه سوخت چگونه بنزین بزنیم ؟
3 ماه قبل
آموزش رعایت پروتکل های بهداشتی

در جایگاه سوخت چگونه بنزین بزنیم ؟

با توجه به شدت گرفتن و حضور ویروس کرونا در تمام سطوح ، لازم است برای بنزین زدن در جایگاه سوخت پروتکل های بهداشتی را در مقابله با کرونا رعایت کنیم