برچسب » ایلاد علوی

ماسک از شما در برابر ویروس کرونا محافظت می کند
3 ماه قبل
فوق تخصص بیماری های عفونی

ماسک از شما در برابر ویروس کرونا محافظت می کند

به صورت کلی بیشترین افرادی که باعث انتقال بیماری می‌شوند، افراد علامت دار هستند ولی افراد بدون علامت هم می‌توانند بیماری را به دیگران انتقال دهند