برچسب » انواع ماسک

ماسک های مختلف روش های مصرف متنوع دارند
3 ماه قبل
عضو هیات علمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ماسک های مختلف روش های مصرف متنوع دارند

استفاده از ماسک در شرایطی که به دلیل یکسری ضرورتها محدودیت ها برداشته شده، اهمیت دو چندانی در کنترل ویروس کرونا دارد، البته باید به این موضوع توجه کرد که ماسک های مختلف روش های مصرف متنوع دارند