برچسب » الهه صالحی

آیا حوصله تان در خانه و قرنطینه سر می رود ؟
3 ماه قبل
قرنطینه جزئی از زندگی ما شده است

آیا حوصله تان در خانه و قرنطینه سر می رود ؟

خانه ماندن هرچند که در روزهای اول برای افرادی که تا پیش از این تمام روز خود را در بیرون از خانه سپری می‌کردند و روزهای شلوغی داشتند اتفاق جذابی بود، بعد از گذشت چند روز ملال آور شد؛ با بی حوصلگی در خانه ماندن در طول قرنطینه باید چه کرد