افزایش آمار

رشد سه برابری آمار کرونا

طبق آخرین آمار : رشد سه برابری آمار تلفات کرونا در کمتر از سه ماه

اول شهریورماه امسال دبیر ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونای خراسان رضوی، در یادداشـــــتی هشــــدار داد که با عادی جــلوه دادن شــــــــرایط، «کرونا» کوتاه نمی آید و جان‌های بیشتری را...

01:49