برچسب » استرس کرونا

تاثیر کنترل استرس بر پیشگیری از کرونا
3 ماه قبل
در میدان مبارزه با اپیدمی کرونا

تاثیر کنترل استرس بر پیشگیری از کرونا

اولا یشگیری بهتر از درمان است. با توجه به این که هنوز هم روشی برای درمان کرونا وجود ندارد، بنابراین بهتر است تا برای پیشگیری، بیشتر مراقب خود باشید. یکی از مهم ترین اقدامات برای پیشگیری، تقویت سیستم ایمنی بدن و کنترل استرس است.