برچسب » اتحاد میان قوا

مردم با مجادله و گریبان گیری میان قوا مخالف هستند ، همه باید در مقابل دشمن یکصدا باشیم
3 ماه قبل
رهبر معظم انقلاب

مردم با مجادله و گریبان گیری میان قوا مخالف هستند ، همه باید در مقابل دشمن یکصدا باشیم

مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف و خانواده‌های نیازمند سرشار کنند.