برچسب » آموزش و درمان

توصیه های بهداشتی در مراجعه به بانک ها
4 ماه قبل
توصیه های بهداشتی

توصیه های بهداشتی در مراجعه به بانک ها

به هنگام مراجعه به بانک ها و موسسات مالی که بیشتر از هر مکان دیگری دارای تردد بوده و وجه نقد گردش بالایی دارد ، رعایت بهداشت و توصیه های پیش گیری کرونا حافظ جان شما و سایرین خواهد بود