2 ماه قبل

مدافعان سلامت در خاکریز مقاومت

نام ایران همیشه یادآورد مقاومت، پایداری و ایثار در ذهن مردم است . خاکریز جبهه امروز اما به جای خیابان و کوچه پس کوچه های شهر ها در بیمارستان هاست و جبهه سلامت این بار شاهد مقاومت و ایثار مدافعان سلامت است/ عکاس : محمد نسیمی  

2 ماه قبل

نمره منفی‌های حریرچی به پاساژ علاالدین و اتوبوس رانی تهران

دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت با حضور در مکان‌های پر جمعیت سطح شهر تهران از جمله یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت، پاساژ علاالدین، مغازه‌های صنوف مختلف و… ضمن بررسی نحوه سرویس دهی و رعایت پروتکل های بهداشتی به شهروندان تهرانی از عدم رعایت کافی پروتکل‌های بهداشتی گله کرد و در مواردی نمره […]

شـماره تمـاس
05138051000
09120274797
 
پسـت الـکترونیـکی
info@setadcorona.com
آدرس پسـتی
استانداری خراسان رضوی