مسوولیت اجتماعی در کرونا

مسئولیت اجتماعی – CSR

مسئولیت اجتماعی (CSR)، به درک تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت های شما بر دیگران اشاره دارد. CSR با هدایت و اداره‌ی کسب‌و‌کار شما و اقدامات آن به شیوه‌ای اخلاقی و مسئولانه مرتبط است. می‌توان از آن استفاده‌ی مثبتی کرد و در صورتِ اجرای مؤثرِ CSR، بهره‌وری و سودآوری فعالیت شما افزایش خواهد یافت. مسئولیت پذیری اجتماعی یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌و‌کارها و فعالیت های عمومی قابل اجراست.

مسوولیت پذیری اجتماعی ما

تیم کرونا ما گروهی مردمی اما با تجربه است که ماه هاست در امور سلامت و بهداشت و مسایل اپیدمیک به صدها نفر کمک های معنوی و آموزشی و بهداشتی رسانده و میرساند. ما همواره تلاش می کنیم تا گستره خدمات اجتماعی خود را به سراسر ایران بلکه دنیا برسانیم. مسئولیت اجتماعی (CSR) به عنوان یکی از دغدغه های اصلی گروه ما بوده و هست.

تیم مردمی کرونا استان خراسان رضوی با هدف حفظ و مراقبت از وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود و کمک به جامعه ای در آن فعالیت می کند به ایفای نقش در این زمینه پرداخته است. تمام تلاش مجموعه ما این است که با انجام فعالیت های بشردوستانه از محیط زیست و استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی حمایت کند.

تیم مردمی کرونا در کنار فعالان سلامت

فعال سلامت به کسی گفته می شود که برای حفظ و ارتقا بهداشت و پیشگیری از ابتلای بیماری های اپیدمیک و همچنین انتقال دانش چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت می کند که خود در واژه نمی گنجد . تیم مردمی کرونا استان حامی فعالان سلامت بوده و با کمک به حضور ایشان در محیط های مورد نیاز و شناسایی مناطق ریسک پذیر ، در این کار عامه پسند شریک می باشد .

  • مشاوره و راهنمایی درباره افراد و مناطق ریسک پذیر
  • معرفی و شناسایی فعالان سلامت و کمک در تهیه تجهیزات بهداشتی
  • تکمیل زنجیره های ناقص سلامتی و تکمیل پروژه های بهداشت عمومی
  • کمک به بهداشت کودکان و افراد کم توان با اعزام فعالان سلامت

راهکارهای عملی ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری اجتماعی

  • مفهوم مسوولیت اجتماعی در فرهنگ عمومی بایستی نهادینه گردد.
  • تشکیلات باید به مفهوم CSR به عنوان یک فرصت نگاه کنند.
  • سنجه‌های مسئولیت‌ اجتماعی نهاد با اهداف و شایستگی محوری تیم باید همسو باشند.
  • CSR گزینه ای برای رشد و پایداری بیشتر جامعه ارائه می‌دهد.
  • آموزش ها در حوزه مسئولیت‌ پذیری اجتماعی باید هم برای مدیر تیم و هم برای اعضا در هر تشکیلاتی طراحی و اجرا شده و در تمام سطوح بکار برده شوند.
  • هر فردی باید بدانند که سرمایه‌گذاری روی آموزش این مفهوم، برای همه می‌تواند به سودآوری در بلندمدت منجر شود. در حقیقت سرمایه‌گذاری روی CSR، سرمایه‌گذاری در پایداری و رقابت‌پذیری است.