ارتباط با ما

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد مقدس ، خیابان بهار ، ساختمان استانداری خراسان رضوی

تلفن : ۰۵۱۳۸۰۵۱۰۰۰

پشتیبانی فنی : ۰۹۱۲۰۲۷۴۷۹۷

پست الکترونیک : info@setadcorona.com