آرشیو » گزارش تصویری

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم
3 ماه قبل
محاصبه نحوه انتقال کرونا

گزارش تصویری : اگر ناقل کرونا باشیم ، مرگ عده زیادی را به گردن می کشیم

اگر ناقل بیماری کرونا باشید بطور غیر مستقیم صرفا بسته به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک باعث مرگ عده زیادی می شوید .

گزارش تصویری : استفاده از ماسک را در پیشگیری از کرونا جدی بگیرید
3 ماه قبل
توصیه اکید وزیر بهداشت :

گزارش تصویری : استفاده از ماسک را در پیشگیری از کرونا جدی بگیرید

وزیر بهداشت طی سخنانی و با توجه به وظعیت قرمز اغلب شهرهای کشور ، باری دیگر بر لزوم استفاده حتمی و قطعی مردم عزیز از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد

تذکر رهبر معظم انقلاب به مسوولین و تاکید به استفاده از ماسک و نگرانی ایشان از آمار بیماری
3 ماه قبل
در راستای اهمیت رعایت بهداشت فردی بین مردم و مسوولین

تذکر رهبر معظم انقلاب به مسوولین و تاکید به استفاده از ماسک و نگرانی ایشان از آمار بیماری

رهبر معظم انقلاب به لزوم استفاده مسوولین از ماسک و الگو قرار گرفتن ایشان تذکر داده و در خصوص اهمیت استفاده وسایل بهداشت فردی در جهت جلوگیری از افزایش آمار کرونا تاکید فرمودند