آرشیو » ریاست جمهوری | ستاد مردمی مقابله با كرونا خراسان رضوی

پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب شیوع کروناست ضرورت دارد
3 ماه قبل
رییس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب شیوع کروناست ضرورت دارد

رییس جمهور علت افزایش شمار مبتلایان و قرار گرفتن برخی شهرها در وضعیت قرمز را برپایی تجمع‌ها و مراسم‌هایی نظیر میهمانی‌ها، عروسی و عزا برشمرد

تنها راه مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری است
3 ماه قبل
از تجمعات غیر ضروری خودداری کنید

تنها راه مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری است

تنها راه مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری است

گزارش تصویری : بازگشت محدودیت ها به مدت یک هفته در استان های قرمز
3 ماه قبل
رئیس جمهور از بازگشت محدودیت ها خبر داد

گزارش تصویری : بازگشت محدودیت ها به مدت یک هفته در استان های قرمز

بازگشت محدودیت ها به مدت یک هفته در استان های قرمز