دسته : ستاد مردمی کرونا

حکومت نظامی سلامت

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم

اهمیت برقراری حکومت نظامی سلامت و واگذاری بخش زیادی از مبارزه با ویروس کرونا به مردم  اگرچه اعمال محدودیت های تردد، بستن بازارها، و قبول وارد شدن خسارت به اقتصاد...

02:00
بخشنامه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور

بخشنامه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور

از سوی ریيس سازمان اداري و استخدامي كشور؛ بخشنامه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور ابلاغ شد. جمشید انصاری،...

01:005
آقای دکتر نمکی، وزیر بهداشتِ پرتلاش، مخلص و خدمتگزار جامعه: لطفا تا از واکسن نتیجه نگرفته‌اید، به توصیه دیگران (حتی ریاست محترم جمهوری)، اعلام نفرمایید

آقای دکتر نمکی، وزیر بهداشتِ پرتلاش مخلص و خدمتگزار جامعه: لطفا تا از واکسن نتیجه نگرفته‌اید به توصیه دیگران حتی ریاست محترم جمهوری اعلام نفرمایید

دکتر نمکی: در ساخت واکسن کرونا معرکه‌ خواهیم کرد و یکی از طلایی ترین ایام این سرزمین را رقم می زنیم وزیر بهداشت:  در ساخت واکسن نیز ما یکی از...

02:15