دسته : سبک زندگی و بهداشت

مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها باعث مقاومت عامل بیماری زا می گردد

بررسی و تحلیل : مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها باعث مقاومت عامل بیماری زا می گردد

مقاومت به آنتی بیوتیک ها از نگرانی‌های بسیار جدی سازمان‌های بهداشت و درمان در سرتاسر دنیا است. هرچند که این یک مشکل جهانی است، متاسفانه در ایران وخامت زیادی پیدا...

08:23