هیات تحریریه

بازنشر پیش‌بینی ها و هشدارها

بازنشر پیش‌بینی ها و هشدارهای دبیرخانه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونای خراسان رضوی

کرونا به عنوان ویروسی که این روزها قدرت انتقال آن به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است در حال تبدیل شدن به پدیده ای غیرقابل کنترل است. متاسفانه علی رغم...

کمتر از یک دقیقه