پویش عبادت کارآفرینانه

کارآفرینان خراسانی کارگران و همکاران خود را تعدیل نمی کنند

اینکه با شیوع ویروس کرونا شرایط سخت کسب و کار در ایران و همه جای دنیا بوجود آمده غیر قابل انکار است ولی در این شرایط برای قشر کارگر شرایط سخت تر از گذشته شده است. کافی است شما کارآفرین گرامی با عدم تعدیل کارگران خود بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که آن را عبادت نام نهاده اند در این کمپین همدلی کارآفرینانه سهیم باشید که انشالا هستید

پویش عبادت کارآفرینانه