جهت ارتباط با روانشناس سایت یک امکان جدید برای شما در نظر گرفتیم. شما می توانید با ایجاد یک تیکت جدید و انتخاب مشورت با روانشناس سوال یا موضوع خود را مستقیم برای کارشناس روانشناخت ما ارسال و پاسخ تان را دریافت نمایید. ویژگی این سیستم این است که از این پس کلیه گفتگوها مستند و آرشیو شده خواهد بود و همه چیز قابل پیگیری است. می توانید یک مکالمه طولانی داشته و دوره درمان را شروع نمایید و با سوابق موجود همه چیز را مورد بررسی قرار دهید. این صفحه در حال توسعه می باشد و خدمات آن حرفه ای تر در خدمت تان می باشد.

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود